விடுமுறை முடிந்து திரும்பும் பயணிகளின் வசதிக்காக மெட்ரோ ரயில் சேவை நேரம் நீட்டிப்பு 🚄🚅

விடுமுறை முடிந்து திரும்பும் பயணிகளின் வசதிக்காக மெட்ரோ ரயில் சேவை நேரம் நீட்டிப்பு 🚄🚅

வரும் 27ம் தேதியன்று காலை 5.30 மணி முதல் 9.00 மணி வரை மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்படும் – மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு

விடுமுறை முடிந்து திரும்பும் பயணிகளின் வசதிக்காக மெட்ரோ ரயில் சேவை நேரம் நீட்டிப்பு

%d bloggers like this: