இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 05/12/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 05/12/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் !!

1 கிராம்(22 கேரட் ) தங்கம்விலை ₹4652.00
ஒரு சவரன் விலை 37216.00ஆகவிற்பனையாகிறது !!

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

ஒரு சவரன் தங்கம் விலை நேற்று நிலவரப்படி 37200.00 விற்பனையான நிலையில், இன்று விலை 37216.00-க்கு விற்பனையாகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம் !!

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 67.50
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 67500.00

இன்றைய தங்கம்

ஒரு கிராம் வெள்ளி நேற்று நிலவரப்படி ₹ 67.70விற்பனை ஆன நிலையில் இன்று ₹ 67.50 விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இன்றைய காலை தலைப்புச் செய்திகள்..!

%d bloggers like this: