இன்றைய தங்கம், வெள்ளி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம் ?04/08/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம் ?04/08/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம் தங்கம் விலை5,208
ஒரு சவரன் விலை 41,644 ஆக அதிகரிப்பு !

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 65.05
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 65,050

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்விலை நிலவரம்

பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ₹ 83.63
டீசல் ஒரு லிட்டர் ₹78.86

%d bloggers like this: