இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 12/08/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 12/08/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம் தங்கம் விலை 5,013
ஒரு சவரன் விலை ₹40,104 ஆக அதிகரிப்பு !

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 82,80
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 82,800

%d bloggers like this: