இன்றைய தங்கம், வெள்ளி,  விலை நிலவரம் ? 07/08/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி, விலை நிலவரம் ? 07/08/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம் தங்கம் விலை 5,420
ஒரு சவரன் விலை ₹43,360 ஆக அதிகரிப்பு !

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம், தங்கத்தை போலவே வெள்ளியின் விலையும் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 83,80
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 83,800

%d bloggers like this: