இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 25/08/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 25/08/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம் தங்கம் விலை ₹4,948
ஒரு சவரன் விலை ₹39,584 ஆக அதிகரிப்பு !

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 72,00
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 72,000

%d bloggers like this: