இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 01/09/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 01/09/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம்(22 கேரட் ) தங்கம் விலை ₹4,972
ஒரு சவரன் விலை ₹39,776 ஆக விற்பனையாகிறது !!

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 76.50
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 76,500

%d bloggers like this: