இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 01/12/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 01/12/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் !!

gold

1 கிராம்(22 கேரட் ) தங்கம்விலை ₹4532.00
ஒரு சவரன் விலை 36256.00ஆகவிற்பனையாகிறது !!

ஒரு சவரன் தங்கம் விலை நேற்று நிலவரப்படி ₹36152.00 விற்பனையான நிலையில், இன்று விலை 36256.00-க்கு விற்பனையாகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம் !!

இன்றைய தங்கம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 64.60
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 64600.00

ஒரு கிராம் வெள்ளி நேற்று நிலவரப்படி ₹ 63.30 விற்பனை ஆன நிலையில் இன்று ₹ 64.60 விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள்..!

%d bloggers like this: