இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 09/09/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 09/09/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம்(22 கேரட் ) தங்கம் விலை ₹4,909
ஒரு சவரன் விலை ₹39,272 ஆக விற்பனையாகிறது !!

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 70.00
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 70,000

%d bloggers like this: