இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 26/08/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 26/08/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம்(22 கேரட் ) தங்கம் விலை ₹4,919
ஒரு சவரன் விலை ₹39,352 ஆக விற்பனையாகிறது !!

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 69,70
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 69,700

%d bloggers like this: