இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 24/09/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 24/09/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம்(22 கேரட் ) தங்கம்விலை 4,755
ஒரு சவரன் விலை ₹38,040ஆகவிற்பனையாகிறது !!

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 60.60
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 60,600

%d bloggers like this: