இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 20/08/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 20/08/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம் தங்கம் விலை 5,084
ஒரு சவரன் விலை ₹40,672 ஆக அதிகரிப்பு !

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 73,70
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 73,700

%d bloggers like this: