இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 01/08/2020

இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 01/08/2020

தங்கம் விலை வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டது..!

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம் தங்கம் விலை 5,178
ஒரு சவரன் விலை 41,424 ஆக அதிகரிப்பு !

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 65.11
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 65,110

Leave a Comment

%d bloggers like this: