இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 29/11/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 29/11/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் !!

இன்றைய தங்கம்

1 கிராம்(22 கேரட் ) தங்கம்விலை 4574.00
ஒரு சவரன் விலை 36592.00ஆகவிற்பனையாகிறது !!

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம் !!

இன்றைய தங்கம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹.  64.70
1 கிலோ வெள்ளி விலை ₹. 64700.00

இன்றைய காலை தலைப்புச் செய்திகள்..!

%d bloggers like this: