இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 05/10/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 05/10/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம்(22 கேரட் ) தங்கம்விலை 4,802
ஒரு சவரன் விலை ₹38,416 ஆகவிற்பனையாகிறது !!

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 64.10
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 64,100

%d bloggers like this: