இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 21/10/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 21/10/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம்(22 கேரட் ) தங்கம்விலை 4,705
ஒரு சவரன் விலை ₹37,640ஆகவிற்பனையாகிறது !!

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 67.80
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 67,800

%d bloggers like this: