இன்றைய தங்கம், வெள்ளி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம் ? 03/08/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம் ? 03/08/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம் தங்கம் விலை 5,188
ஒரு சவரன் விலை 41,504 ஆக அதிகரிப்பு !

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 65.13
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 65,130

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்விலை நிலவரம்

பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ₹ 83.63
டீசல் ஒரு லிட்டர் ₹78.86

Leave a Comment

%d bloggers like this: