இன்றைய தங்கம், வெள்ளி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம் ? 29/07/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம் ? 29/07/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம். 22கேரட் தங்கம் நிலவரம் !!!

1 கிராம் தங்கம் விலை ₹.5,038
ஒரு சவரன் விலை ₹ . 40,304 ஆக அதிகரிப்பு !!

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 66.01
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 66,010

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்விலை நிலவரம்

பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ₹ 83.63
டீசல் ஒரு லிட்டர் ₹78.86

Leave a Comment

%d bloggers like this: