புயல் கால உதவி எண்கள் ⛈️📞-சென்னை மாநகராட்சி

புயல் கால உதவி எண்கள் ⛈️📞-சென்னை மாநகராட்சி

புயல் கால உதவி எண்கள் ⛈️

044 2538 4530
044 2538 4540
1913 (24*7)

புயலால் ஏற்படும் இடர்பாடுகள் குறித்த புகார்களை தெரிவிக்க, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் அவசர உதவி எண்கள் அறிவிப்பு ,

புயல் கால உதவி எண்கள்

நிவர் புயல் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்களின் விவரம் !!

%d bloggers like this: