நிவர் புயல் காரணமாக  ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்களின் விவரம் !!

நிவர் புயல் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்களின் விவரம் !!

நிவர் புயல் காரணமாக முழுவதும்/ பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்களின் விவரம்.

முழுவதும் ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்களுக்கான முன்பதிவு கட்டணத்தை முழுவதுமாக திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம் என அறிவிப்பு

நிவர் புயல்

நிவர் புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை – 7 மாவட்டங்களில் பேருந்து போக்குவரத்து நிறுத்தம்

%d bloggers like this: