கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில்🏢 சேர இன்று முதல் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்!

கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில்🏢 சேர இன்று முதல் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்!

from Techie Crate – Blog https://ift.tt/3eMA05A
#Educationupdates #onlineapplication #ArtsCollege #tncolleges #AdmissionsOpen

கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில்🏢 சேர இன்று முதல் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்!
www.tngasa.in மற்றும் www.tndceonline.org ஆகிய இணையதளங்களில்🌐 மாணவர்கள் 👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓 விண்ணப்பிக்கலாம்🖥️🖱️

Leave a Comment

%d bloggers like this: