நாடு முழுவதும் ஜன.31-ல் போலியோ சொட்டுமருந்து முகாம்!

நாடு முழுவதும் ஜன.31-ல் போலியோ சொட்டுமருந்து முகாம்!

நாடு முழுவதும் ஜன.31-ல் போலியோ

தேசிய போலியோ சொட்டு மருந்து தினத்தை, மாண்பு மிகு குடியரசுத் தலைவர் 2021 ஜனவரி 30ம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார்.

நாடு முழுவதும் ஜன.31-ல் போலியோ

தேசிய போலியோ சொட்டு மருந்து தினம் 2021 ஜனவரி 31ம் தேதிக்கு (ஞாயிறு) மாற்றப்பட்டுள்ளது.

பயனுள்ள சமையல் குறிப்புகள் 

%d bloggers like this: