பருவமழை கால உதவி எண்கள் ⛈️📞-சென்னை மாநகராட்சி

பருவமழை கால உதவி எண்கள் ⛈️📞-சென்னை மாநகராட்சி

பருவமழை கால உதவி எண்கள் ⛈️📞
044 2538 4530
044 2538 4540
1913 (24*7)
வடகிழக்கு பருவமழை மூலம் ஏற்படும் இடர்பாடுகள் குறித்த புகார்களை தெரிவிக்க, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் அவசர உதவி எண்கள் அறிவிப்பு ,
பருவமழை கால உதவி எண்கள்
%d bloggers like this: