“தமிழகத்தில் வரும் 7ம் தேதி முதல் மாவட்டங்களுக்கிடையே அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்து 🚌மற்றும் பயணிகள் ரயில்🚂 சேவைக்கும் அனுமதி” – முதல்வர் பழனிசாமி

“தமிழகத்தில் வரும் 7ம் தேதி முதல் மாவட்டங்களுக்கிடையே அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்து 🚌மற்றும் பயணிகள் ரயில்🚂 சேவைக்கும் அனுமதி” – முதல்வர் பழனிசாமி

%d bloggers like this: