இன்றைய தங்கம், வெள்ளி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம் ? 05/08/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம் ? 05/08/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம் தங்கம் விலை 5,324
ஒரு சவரன் விலை ₹42,592 ஆக அதிகரிப்பு !

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 79.20
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 79,200

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்விலை நிலவரம்

பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ₹ 83.70
டீசல் ஒரு லிட்டர் ₹78.92

%d bloggers like this: