இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 06/08/2020

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் ? 06/08/2020

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம் தங்கம் விலை 5,351
ஒரு சவரன் விலை ₹42,808 ஆக அதிகரிப்பு !

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

1 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ . 73,50
1 கிலோ வெள்ளி விலை₹. 73,500

%d bloggers like this: